Personvernregler

Sist oppdatert: 20.10.2021

Personvernerklæring

Ponderosa Eiendom AS (916797648)(Ponderosa), et norsk aksjeselskap med forretningsadresse Håreks gate 77A, 8514 Narvik, behandler personopplysninger for kunder og andre brukere av våre digitale tjenester («Tjenestene»).

Vi ivaretar ditt personvern og overholder gjeldende lovgivning som er ment å beskytte deg som privatperson. Ponderosa er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med Tjenestene, men andre selskaper kan fungere som databehandlere eller ha delt behandlingsansvar for visse Personopplysninger, f.eks. i forbindelse med hotellreservasjoner. «Personopplysninger» betyr alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Vi etterstreber en høy grad av personvern. Ponderosa bruker personopplysninger først og fremst til å administrere, levere, utvikle og vedlikeholde Tjenestene, håndtere dine reservasjoner, gjøre din opplevelse av Tjenestene så god som mulig, og tilpasse kommunikasjonen til dine behov. Vi ber om at du leser denne Personvernpolicyen nøye for å forstå hvordan og til hvilket formål vi behandler dine Personopplysninger. Ved å oppgi dine Personopplysninger til oss og godkjenne betingelsene, gir du ditt samtykke til behandling av Personopplysninger etter betingelsene fremsatt for hver av Tjenestene og for disse Personvernpolicyen. Hvis loven i et gitt tilfelle krever særskilt samtykke fra deg, vil vi selvsagt innhente dette. Denne Personvernpolicyen sammen med Data Policy, Reservasjonsbetingelser, Nettstedsbetingelser, Retningslinjer for bruk av Cookies og egne betingelser for Ponderosas behandling av Personopplysninger til enhver tid, benevnes samlet «Personvernbetingelser». Personvernbetingelsene angir hvordan vi behandler Personopplysningene du oppgir når du bruker Tjenestene eller som vi innhenter. Derfor har vi, i forbindelse med noen av våre Tjenester, egne betingelser for behandlingen av Personopplysninger som du må akseptere for hver Tjeneste du benytter. Endringer av Retningslinjene for Personvern kunngjøres via våre hjemmeisder, og vi anbefaler derfor at du leser disse regelmessig. Dersom du oppgir Personopplysninger på vegne av en annen, må du sørge for at vedkommende samtykker til at Ponderosa behandler hans eller hennes Personopplysninger i henhold til Personvernbetingelsene.

1. INNHENTING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ponderosa innhenter og behandler Personopplysninger kun i den grad det er tillatt ved lov. Innhentingen og behandlingen kan finne sted når du bruker Tjenestene, f.eks. når du booker en tjeneste eller under og etter oppholdet ditt.

2. OPPLYSNINGER FRA OG OM DEG SOM VI INNHENTER OG BEHANDLER

Vi innhenter kun Personopplysninger som er relevante for formålet beskrevet i betingelsene for hver Tjeneste og i henhold til Personvernpolicy, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, IP-adresse, informasjon som forenkler bruken av Tjenestene (innlogging), standardspråk, brukerhistorikk, informasjon om medlemskap, informasjon om medreisende, reservasjoner, betalinger, yrke, nærmeste pårørende, matvaner, funksjonshemming og andre opplysninger du oppgir når du bruker Tjenestene.

3. FORMÅL MED Å BEHANDLE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Ponderosa innhenter Personopplysninger til flere formål. Personopplysningene som innhentes og måten de innhentes på, avhenger av hvilke Tjenester du bruker. Ponderosa bruker Personopplysninger for å: administrere, levere og utvikle Tjenestene, behandle dine reservasjoner og bestillinger av Tjenester, kontakte deg, f.eks. med SMS eller andre mobilapplikasjoner eller epost, eller varsle deg vedrørende status for din reservasjon eller informasjon om din reservasjon før, under eller etter ditt opphold, diagnostisere feil, optimalisere teknologi og være i stand til å kontakte deg i tilfelle problemer oppstår med en reservasjon eller bruken av en Tjeneste, analysere og forbedre kvaliteten og opplevelsen av Tjenestene, f.eks. verifisere at din brukerkonto ikke brukes av andre, tilpasse kommunikasjonen med deg om våre Tjenester, f.eks. ved å opprette en profil og sende tilbud som passer til profilen og deg som bruker av våre Tjenester, analysere statistikker og bruken av våre Tjenester, gi deg bedre fordeler og opplevelser ved å bruke Tjenestene på andre måter vi tror du vil sette pris på, eller promotere og markedsføre tjenester og produkter, direkte eller indirekte, basert på brukers atferd. Du kan, til enhver tid og uten omkostninger, be om at Ponderosa avstår fra å behandle dine Personopplysninger i markedsføringsøyemed eller trekke tilbake ditt samtykke til dette. Du kan utøve denne retten ved å kontakte Ponderosa på adressen som fremgår i pkt. 10 eller på post@ponderosa.

4. HVOR VI LAGRER OG OVERFØRING DINE PERSONOPPLYSNINGER

Ponderosa lagrer Personopplysninger i henhold til denne Personvernpolicyen og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan overføres mellom Ponderosas virksomheter for behandling til formålene angitt i Personvernbetingelsene. Ponderosa benytter underleverandører til blant annet datadrift, og Personopplysninger kan overføres til disse underleverandørene. Våre underleverandører behandler dine Personopplysninger kun på vegne av Ponderosa og etter våre instrukser og kun etter at en databehandleravtale er inngått i samsvar med gjeldende lovgivning, slik at vi sikrer en høy grad av beskyttelse av dine Personopplysninger. Ponderosa kan overføre Personopplysninger til tredjeparter, som politi eller annen offentlig myndighet, dersom det gjelder etterforskning av en kriminell handling, eller Ponderosa på annen måte er forpliktet til å overføre slike opplysninger i henhold til lov eller vedtak fra offentlig myndighet. Normalt overfører ikke Ponderosa Personopplysninger til land uten for EU/EØS, men dersom vi har en underleverandør som befinner seg i et land utenfor EU/EØS eller det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, kan en overføring av Personopplysninger utenfor EU/EØS finne sted selv om det aktuelle landet ikke har en tilfredsstillende grad av Personvern i henhold til EU-kommisjonen. For å sikre en høy grad av beskyttelse av dine Personopplysninger i slike situasjoner samt etterlevelse av EU- og EØS-bestemmelser, inngår Ponderosas databehandleravtale med slike underleverandører. Disse avtalene regulerer underleverandørens behandling av Personopplysningene og, hvis aktuelt, overføringen av Personopplysninger i henhold til gjeldende EU- og EØS-bestemmelser om Personvern. Avtalene inneholder betingelser pålagt av EU-kommisjonen og som oppfyller kravene i gjeldende personvernlovgivning.

5. BESKYTTELSE OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ponderosa har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine Personopplysninger mot f.eks. tap, manipulasjon eller uautorisert innsyn. Vi tilpasser våre sikkerhetstiltak til den løpende teknologiske utviklingen. Ponderosa sletter Personopplysninger i henhold til lov. Dette betyr f.eks. at Ponderosa sletter eller anonymiserer Personopplysninger når det ikke lenger er behov for å behandle dem. Formålene for vår behandling av dine Personopplysninger er angitt over i pkt. 3 og i Personvernbetingelsene.

6. ANDRE APPLIKASJONER/NETTSTEDER

Tjenestene kan inneholde lenker til andre applikasjoner og nettsteder som Ponderosa ikke har kontroll over. Denne Personvernpolicyen gjelder kun for din bruk av Tjenestene. Ponderosa er ikke ansvarlig for innholdet i lenkede applikasjoner/nettsteder eller for Personopplysninger som kan innhentes av eieren eller operatøren av lenkede nettsteder.

7. ENDRING, SLETTING OG GJENNOMGANG AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Ponderosa, forsikrer seg om at andre Ponderosa-selskaper mottar klare retningslinjer vedrørende behandling av Personopplysninger og angir til hvilke formål Ponderosa vil bruke Personopplysninger. Dersom dine Personopplysninger endres, vennligst underrett Ponderosa om dette skriftlig til adressen angitt i pkt. 10. Ponderosa er ikke ansvarlig for problemer som måtte oppstå på grunn av utdaterte eller feilaktige opplysninger dersom du ikke har opplyst oss om endringene. Ponderosa vil, dersom du ber oss om det eller Ponderosa oppdager det, korrigere eller slette feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du har også rett, uten omkostninger, til å motta utskrift av Personopplysningene som behandles. Forespørsel om utskrifter må sendes skriftlig til Ponderosa til adressen angitt i pkt. 10 og skal signeres av deg og inneholde navn, adresse, telefonnummer og epostadresse (brukt i kommunikasjonen med Ponderosa). Utskriftene vil bli sendt til din oppgitte adresse innen en måned etter at forespørselen er mottatt av Ponderosa. Hvor mange ganger du kan motta slike utskrifter kan variere avhengig av hvor du er bosatt. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling (ikke med tilbakevirkende kraft) av dine Personopplysninger ved å kontakte Ponderosa på adressen som fremgår i pkt. 10, hvoretter Ponderosa vil blokkere slike opplysninger for videre behandling. En tilbaketrekking av samtykke påvirker imidlertid ikke behandling som Ponderosa har rett til å foreta uten ditt samtykke (f.eks. til å utføre reservasjoner du har gjort), men kan gi dårligere Tjenester eller gjøre det umulig for Ponderosa å tilby Tjenestene.

8. COOKIES

Ponderosa bruker cookies i forbindelse med sine digitale tjenester. Ytterligere informasjon om Ponderosa bruk av cookies og hvordan du kan unngå dem er fremgår av Ponderosas Retningslinjer for bruk av Cookies.

9. OVERFØRING

Dersom vi selger, omorganiserer eller på annen måte overfører hele eller deler av vår virksomhet, vil dine Personopplysninger overføres samtidig.

10. KONTAKT

Dersom du har spørsmål, kommentarer eller klager knyttet til Ponderosas behandling av Personopplysninger og etterlevelse av Personvernbetingelsene eller gjeldende lovgivning om behandling av Personopplysninger, vennligst kontakt Ponderosa ved å sende en et brev til Ponderosa Eiendom AS, Håreksgate 77A, 8514 Narvik Norway eller på post@ponderosa.no. Hvis det er nødvendig, vil Ponderosas sørge for at din henvendelse overføres til og behandles av det aktuelle Ponderosas-selskapet.

Bruk av informasjonskapsler

Ponderosas bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Informasjonskapsler er data som blir sendt fra servere og lagret i nettleseren din, og vi bruker disse til å forbedre brukeropplevelsen på våre tjenester. Vi deler ikke noe av informasjonen som samles inn med tredjeparter, og våre informasjonskapsler er regulert under norsk lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7 b.

HVORDAN FUNGERER DET? En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker nettsiden vår. Vi benytter informasjonskapsler til å forbedre våre tjenester og huske dine personlige preferanser. Du kan administrere hvordan disse lagres på enheten ved å endre innstillingene i nettleseren din. Her kan du også slette lagrede informasjonskapsler. Merk at om du blokkerer informasjonskapsler vil dette kunne påvirke bruken av våre tjenester og fjerne dine personlige preferanser.

HVA BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER TIL? Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre våre nettsider og huske dine personlige preferanser som passord og språk. Vi bruker Google Analytics til å generere statistikk om besøkende til våre nettsider og analysere deres bruk av dem.

HVORDAN FJERNER JEG INFORMASJONSKAPSLER? Loven krever at besøkende til våre nettsider samtykker at vi benytter informasjonskapsler, men det er nok å be om samtykke én gang så lenge vi ikke endrer vilkårene. De fleste nettleserne aksepterer informasjonskapsler automatisk, men dette kan du endre under innstillingene i nettleseren din.